Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生によるネパール地震救援募金... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/05/12 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生によるネパール地...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/05/12

Tin tức

2015/05/12 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】留学生によるネパール地震救援募金活動を行っています。

http://www.asia-u.ac.jp/asu_news/2015/05/2568/

» Xem thông tin trường Asia University Business Administration

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học