Hiroshima University <Hiroshima University>TAOYAKA Program for... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/12/15 update

Hiroshima University <Hiroshima University>TAOYAKA Program for...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/12/15

Tin tức

2014/12/15 Hiroshima University Bản tin trường

<Hiroshima University>TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society will hold the 31st TAOYAKA Program Seminar.

Date: 12:50-14:20, Wed. February 4, 2015
Venue: Large Conference Room, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University
Lecturer: Prof. Swaran Singh (Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India)
Theme: India's Nuclear Disarmament Policy
Language: English
The Seminar is open to the public.

HP: http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/news/57.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học