Hiroshima University [Hiroshima University] INTERVIEW: "How Adv... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/12/01 update

Hiroshima University [Hiroshima University] INTERVIEW: "How Adv... ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/12/01

Tin tức

2014/12/01 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University] INTERVIEW: "How Advanced Robotics Technology Brings Change to Disadvantaged Regions"- TAOYAKA Program's Academic Mentor Interview (English Page) has been published.
No. 1: Prof. Idaku Ishii (Technical Creation Course / Graduate School of Engineering)
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/member/academic-mentor/mentorinterviewenglish/mentorinterviewenglish_ishii.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học