Job Fair for International Math and Science Stu... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/11/30 update

Job Fair for International Math and Science Stu... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/11/30

Tin tức

2014/11/30 Thông tin về tuyển dụng

Job Fair for International Math and Science Students (opportunity to study different industries)
Date: Jan 16 (Fri), 2015 13:00-16:30
Venue: Shidax Hall, Shibuya Tokyo
For: International students graduating university or graduate school between April 2015 to March 2016

http://goo.gl/EEFPY2

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học