Hiroshima University 【広島大学】たおやかプログラムセミナーのお知ら... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/10/28 update

Hiroshima University 【広島大学】たおやかプログラムセミナーのお知ら... | Tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/10/28

Tin tức

2014/10/28 Hiroshima University Bản tin trường

【Hiroshima University】TAOAYAKA Program Seminar will be hold on 5 Nov

【Title】 Some Industrial Aspects of Systems Engineering
【Lecturer】 Albert B.Gilg Prof.Dr.Dr-Ing.h.c Siemens AG & TUM, Munich/Germany 
【Time&Date】 Wednesday, November 5th, 2014 13:00-14:30 
【Venue】 Graduate School of Engineering, Middle Conference Room A1-141, Hiroshima University  
【HP】http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/news/59.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học