Yokohama National University YOKOHAMA Socrates Program [Yokohama National University (YNU)] Applicatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/10/10 update

Yokohama National University YOKOHAMA Socrates Program [Yokohama National Uni...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/10/10

Tin tức

2014/10/10 Yokohama National University YOKOHAMA Socrates Program Bản tin trường

[Yokohama National University (YNU)] Application Documents for October 2015 Admissions Now available!

The application documents for October 2015 Admissions are now available!
http://www.yccs.ynu.ac.jp/applicants/download/index.html

The application period is between 1 November 2014 and 30 January 2015. Please follow the detailed instruction in each document. All application documents must be first sent by E-mail to the YCCS office, followed by the registered post of original documents. The original application documents have to arrive at the university (YNU) by 30 January 2015 in the Japanese standard time (UTC+0900).

» Xem thông tin trường Yokohama National University YOKOHAMA Socrates Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học