Hosei University Business Administration [Hosei University]GBP/SCOPE Self-Recommendation... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/10/03 update

Hosei University Business Administration [Hosei University]GBP/SCOPE Self-Rec...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/10/03

Tin tức

2014/10/03 Hosei University Business Administration Bản tin trường

[Hosei University]GBP/SCOPE Self-Recommendation
Open for entries.

Period of application
Tuesday, March 8, 2016 to Friday, April 1, 2016

Please confirm the following Web site.
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/

» Xem thông tin trường Hosei University Business Administration

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học