Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University's Modern Japanese Stud... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/19 update

Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University&#...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/19

Tin tức

2014/09/19 Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Bản tin trường

Hokkaido University's Modern Japanese Studies Program is going to visit Northern California from 10/1 to 10/7, and then Seattle from 10/7 to 10/10. If you wish to talk with one of our representatives in person, please feel free to contact her by e-mail at mjsp@oia.hokudi.ac.jp.

» Xem thông tin trường Hokkaido University Modern Japanese Studies Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học