Modern Japanese Studies Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Modern Japanese Studies Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Modern Japanese Studies Program

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkaido University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Humanities and Human ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành LawhoặcNgành Economics and BusinesshoặcNgành SciencehoặcNgành MedicinehoặcNgành Dental MedicinehoặcNgành Pharmaceutical Sciences and PharmacyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Veterinary MedicinehoặcNgành Fisheries ScienceshoặcNgành Modern Japanese Studies ProgramhoặcNgành Integrated Science Program, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Quốc lập

北海道大学 | Hokkaido University

Modern Japanese Studies Program

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 060-0817
Địa chỉ liên hệ Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Section
Điện thoại +81-(0)11-706-8045
Fax +81-(0)11-706-7488
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 47người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Recruitment personnel: 20
MJSP Enrollment fee: 282,000 yen, Tuition fee: 535,800 yen (per year)
Intensive Japanese Course Enrollment fee: 43,500 yen, Tuition fee: 181,200 yen (for 6 month)
The enrollment and tuition fees are subject to change. If they are revised before admission or during enrollment, the new amount will apply with immediate effect from the time of revision.
The university will waive the full amount of the enrollment fee and first year of tuition for April (2023) enrollees in the Modern Japanese Studies Program. The university will waive the enrollment fees for October (2022) enrollees in the Intensive Japanese Course.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Modern Japanese Studies Program) First round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2022 ~ Ngày 15 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2022Hạ tuần tháng 2
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú TOEFL-iBT score of 79 or higher, TOEFL-iBT Home Edition score of 79 or higher, or IELTS (Academic Module) score of 6.5 or higher. However, the test must have been taken within two years prior to the online application registration deadline.

The deadline for receiving the application documents and other materials from the university is Thursday, December 2, 2009. The deadline for online application registration is Wednesday, November 17, 2021.
If you wish to be exempted from the preliminary course starting in October 2022, please make sure to submit a "Certificate of Results and Grades of the Japanese Language Proficiency Test" (N2 level or higher) or a transcript of a test that proves equivalent Japanese language ability. (The existence or non-existence of a history of Japanese language study is not a factor in determining whether or not to pass the entrance examination for the Modern Japanese Studies Program, but it is a factor in determining whether or not to be exempted from the preliminary course. The exemption from the preliminary course will be determined based on the results of the interview.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Modern Japanese Studies Program) Second round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 3 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 4 năm 2022 ~ Ngày 15 tháng 4 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2022Trung tuần tháng 5
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2022Hạ tuần tháng 5
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú TOEFL-iBT score of 79 or higher, TOEFL-iBT Home Edition score of 79 or higher, or IELTS (Academic Module) score of 6.5 or higher. However, the test must have been taken within two years prior to the online application registration deadline.

The last day of the application period, Friday, March 11, 2022, is the deadline for receipt of the application documents. If you wish to be exempted from the preliminary course that will start in October 2022, please make sure to submit a "Certificate of Results and Grades of the Japanese Language Proficiency Test" (N2 level or higher) or a transcript of an examination that proves equivalent Japanese language ability. (The existence or non-existence of a history of Japanese language study is not a factor in determining whether or not to pass the entrance examination for the Modern Japanese Studies Program, but it is a factor in determining whether or not to be exempted from the preliminary course. The exemption from the preliminary course will be determined based on the results of the interview.)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học