Modern Japanese Studies Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Modern Japanese Studies Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Modern Japanese Studies Program

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hokkaido University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Integrated Science ProgramhoặcNgành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành LawhoặcNgành Economics and BusinesshoặcNgành SciencehoặcNgành MedicinehoặcNgành Dental MedicinehoặcNgành Pharmaceutical Sciences and PharmacyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Veterinary MedicinehoặcNgành Fisheries ScienceshoặcNgành Modern Japanese Studies Program của Hokkaido University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hokkaido University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hokkaido  / Quốc lập

北海道大学 | Hokkaido University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Modern Japanese Studies Program

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 060-0817
Địa chỉ liên hệ Nishi 8 chome, Kita 17 jo, Kita-ku, Sapporo City, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Section
Điện thoại +81-(0)11-706-8045
Fax +81-(0)11-706-7488
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 41người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 41người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Recruitment personnel: 20
MJSP Enrollment fee: 282,000 yen, Tuition fee: 535,800 yen (per year)
Intensive Japanese Course Enrollment fee: 43,500 yen, Tuition fee: 181,200 yen (for 6 month)
The enrollment and tuition fees are subject to change. If they are revised before admission or during enrollment, the new amount will apply with immediate effect from the time of revision.
We waive the full amount of the enrollment fee and first year of tuition for April (2020) enrollees in the Modern Japanese Studies Program. We waive the enrollment and tuition fees for October (2019) enrollees in the Intensive Japanese Course.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Modern Japanese Studies Program) First round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 1 năm 2019 ~ Ngày 22 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2019Trung tuần tháng 3
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The application deadline for this Program is Thursday, December 6th, 2018. Students must register online before sending the necessary application documents. Online registration must be carried out no later than Thursday, November 22nd, 2018.
Individuals who want to be exempt from taking the Intensive Japanese Course (from October 2019) must submit their Japanese Language Proficiency Test Certified Results and Scores Certificate (N2 level or higher) or a test score certificate that can verify the same level or higher of Japanese language ability. (Past Japanese language study experience is not a factor in determining a student's admission to the Modern Japanese Studies Program but will be used to determine whether the student is exempt from taking the Intensive Japanese Course. Exemption from the Intensive Japanese Course is determined in conjunction with the results of the interview.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Modern Japanese Studies Program) Second round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 3 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 4 năm 2019 ~ Ngày 19 tháng 4 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2019Hạ tuần tháng 5
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2019Thượng tuần tháng 6
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The application deadline for this Program is Monday, March 11th, 2019. Students must register online before sending the necessary application documents. Online registration must be carried out no later than Tuesday, February 26th, 2019.
Individuals who want to be exempt from taking the Intensive Japanese Course (from October 2019) must submit their Japanese Language Proficiency Test Certified Results and Scores Certificate (N2 level or higher) or a test score certificate that can verify the same level or higher of Japanese language ability. (Past Japanese language study experience is not a factor in determining a student's admission to the Modern Japanese Studies Program but will be used to determine whether the student is exempt from taking the Intensive Japanese Course. Exemption from the Intensive Japanese Course is determined in conjunction with the results of the interview.)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 07 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học