Modern Japanese Studies Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Modern Japanese Studies Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Modern Japanese Studies Program

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkaido University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành LawhoặcNgành Economics and Business AdministrationhoặcNgành SciencehoặcNgành MedicinehoặcNgành Dental MedicinehoặcNgành Pharmaceutical Sciences and PharmacyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Veterinary MedicinehoặcNgành Fisheries ScienceshoặcNgành Modern Japanese Studies Program, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Quốc lập

北海道大学 | Hokkaido University

Modern Japanese Studies Program

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 060-0815
Địa chỉ liên hệ Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo Hokkaido
Bộ phận liên hệ Division of International Students, International Affairs Department
Điện thoại +81-(0)11-706-8045
Fax +81-(0)11-706-8067
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú MJSP Enrollment fee: 282,000 yen, Tuition fee: 535,800 yen (per year)
Intensive Japanese Course Enrollment fee: 43,500 yen, Tuition fee: 30,200 yen (per month)
The enrollment and tuition fees are subject to change. If they are revised before admission or during enrollment, the new amount will apply with immediate effect from the time of revision.
We waive the full amount of the enrollment fee and first year of tuition (2019 academic year) for April (2018) enrollees in the Modern Japanese Studies Program. We waive the enrollment and tuition fees for October (2018) enrollees in the Intensive Japanese Course.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2018 ~ Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2018Trung tuần tháng 3
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Using TOEFL (PBT: 550 or higher, iBT: 79 or higher) or IELTS (Academic Module: 6.5 or higher)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Individuals who want to be exempt from taking the Intensive Japanese Course (from October 2018) must submit their Japanese Language Proficiency Test Certified Results and Scores Certificate (N2 level or higher) or a test score certificate that can verify the same level or higher of Japanese language ability. (Past Japanese language study experience is not a factor in determining a student's admission to the Modern Japanese Studies Program but will be used to determine whether the student is exempt from taking the Intensive Japanese Course. Exemption from the Intensive Japanese Course is determined in conjunction with the results of the interview.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 4 năm 2018 ~ Ngày 18 tháng 4 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2018Cuối tháng 5
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2018Thượng tuần tháng 6
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Using TOEFL (PBT: 550 or higher, iBT: 79 or higher) or IELTS (Academic Module: 6.5 or higher)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Individuals who want to be exempt from taking the Intensive Japanese Course (from October 2018) must submit their Japanese Language Proficiency Test Certified Results and Scores Certificate (N2 level or higher) or a test score certificate that can verify the same level or higher of Japanese language ability. (Past Japanese language study experience is not a factor in determining a student's admission to the Modern Japanese Studies Program but will be used to determine whether the student is exempt from taking the Intensive Japanese Course. Exemption from the Intensive Japanese Course is determined in conjunction with the results of the interview.)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 10 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học