Hiroshima University ◆学生募集説明会開催◆広島大学大学院「たおやかで... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/11 update

Hiroshima University ◆学生募集説明会開催◆広島大学大学院「たおやかで... | Tin...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/11

Tin tức

2014/09/11 Hiroshima University Bản tin trường

*Admission Information Sessions* Hiroshima University Graduate School "TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society"

TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society will hold information sessions for those who are interested in April/October 2015 Admissions.
The schedule of the information sessions is as follows.

<Information Session 1> Cultural Creation Course
Date&Time: Tuesday, October 14th 2014 16:20-17:20
Venue: Hiroshima University Higashi-Hiroshima Campus Student Plaza 4F Multipurpose Room 1&2
Access Map: http://www.hiroshima-u.ac.jp/add_html/access/en/saijyo4.html
NOTE: The October 14th session can be joined via Television Conference System at Hiroshima University Tokyo Office Campus Innovation Center (Room #408). (http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/top/access/office/#tokyo_office)

<Information Session 2> Technical Creation Course
Date&Time: Friday, October 17th 2014 18:00-19:00
Venue: Hiroshima University Higashi-Hiroshima Campus Graduate School of Engineering Middle Conference Room (A1-141)
Access Map: http://www.hiroshima-u.ac.jp/add_html/access/en/saijyo7.html

<Information Session 3> Social Implementation Course
Date&Time: Friday, October 24th 2014 18:00-19:00
Venue: Hiroshima University Higashi-Hiroshima Campus Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC) 1F Large Conference Room
Access Map: http://www.hiroshima-u.ac.jp/add_html/access/en/saijyo6.html

Download Flyer: http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/content/files/ENG_taoyaka_callforapplication_201409_3.compressed.pdf

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học