Rikkyo University Arts 【RIKKYO UNIVERSITY AT JAPAN EDUCATION FAIR (KO... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/09 update

Rikkyo University Arts 【RIKKYO UNIVERSITY AT JAPAN EDUCATION FAIR (KO... | T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/09

Tin tức

2014/09/09 Rikkyo University Arts Bản tin trường

【RIKKYO UNIVERSITY AT JAPAN EDUCATION FAIR (KOREA)】
Rikkyo University will be participating in the upcoming Japan Education Fair in Korea.
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_korea_2014_e.html

<Busan: booth No. 20>
Saturday, September 13 10:00 a.m.-4:00 p.m.
BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center)
http://www.bexco.co.kr/eng/Main.do
55 APEC-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

<Seoul: booth No. 30>
Sunday, September 15 11:00 a.m.- 5:00 p.m.
SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)
http://setec.or.kr/main.do
3104, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

If you are interested in studying at Rikkyo University, please come and visit our booth!

» Xem thông tin trường Rikkyo University Arts

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học