Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University is going to participate in ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/08/26 update

Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University is go...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/08/26

Tin tức

2014/08/26 Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Bản tin trường

Hokkaido University is going to participate in the Japan Education Fair 2014 in Thailand (Chiang Mai and Bangkok). For more details, please check the website below. We look forward to meeting you all there!
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_thailand_2014_e.html

» Xem thông tin trường Hokkaido University Modern Japanese Studies Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học