Hiroshima University Hiroshima University "TAOYAKA Program for ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/08/18 update

Hiroshima University Hiroshima University "TAOYAKA Program for ... ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/08/18

Tin tức

2014/08/18 Hiroshima University Bản tin trường

Hiroshima University "TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society" has released Admission Guideline for April 2015 (Second Admission) and October 2015 admissions:
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/admissions/how-to-apply.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học