International Christian University (ICU) Liberal Arts ★International Christian University Informat... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/08/06 update

International Christian University (ICU) Liberal Arts ★International Christia...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/08/06

Tin tức

2014/08/06 International Christian University (ICU) Liberal Arts Bản tin trường

★International Christian University

Information for September Applicants 2015 can be downloaded in the link below.
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/ (September Admissions)
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/apply/booklet.html (Information Brochure)

'Open Campus' days for prospective students
Date/Time: March 21st (Sat) 9:00-16:00
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/events/index.html

» Xem thông tin trường International Christian University (ICU) Liberal Arts

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học