Hiroshima University [Hiroshima University TAOYAKA Program] The 22n... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/08/05 update

Hiroshima University [Hiroshima University TAOYAKA Program] The 22n... | Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/08/05

Tin tức

2014/08/05 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University TAOYAKA Program] The 22nd TAOYAKA Program Seminar

Date :Tuesday, August 19th 13:30-15:30
Venue: IDEC 1F Large Conference Room
Lucturer: Prof. Larry Chow (Director of Hong Kong Energy Studies Centre /Visiting Professor of Geography, Hong Kong Baptist University)
Title:Projection of World Oil Prices up to 2030
The seminar is open to the public and is held in English
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/news/28.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học