Meiji Gakuin University Faculty of International Studies 【明治学院大学】7月13日(日)オープンキャン... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/07/09 update

Meiji Gakuin University Faculty of International Studies 【明治学院大学】7月...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/07/09

Tin tức

2014/07/09 Meiji Gakuin University Faculty of International Studies Bản tin trường

【Meiji Gakuin University】 Open Campus Event on July 13

Meiji Gakuin University will have an Open Campus Event on July 13 at Shirokane Campus. The Faculty of International Studies’ exhibition room during the events will offer you the opportunity to meet current FIS students!

Date : July 13th
Time : 9:00〜16:00
Place : Meiji Gakuin University, Shirokane Campus (http://www.meijigakuin.ac.jp/access/index_en.html)

For more information on Open Campus Event (in Japanese), please click here : http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/event/open-campus/open-campus0713/

Faculty of International Studies, Meiji Gakuin University : http://fis.meijigakuin.ac.jp/en/

» Xem thông tin trường Meiji Gakuin University Faculty of International Studies

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học