Faculty of International Studies | Meiji Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of International Studies | Meiji Gakuin University | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of International Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of LettershoặcNgành Faculty of EconomicshoặcNgành Faculty of Sociology and Social WorkhoặcNgành Faculty of LawhoặcNgành Faculty of International StudieshoặcNgành Faculty of Psychology của Meiji Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji Gakuin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Kanagawa  / Tư lập

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Faculty of International Studies

■Meiji Gakuin University carries out a foreign student examination for foreigners.
For the details, please visit the following Web site.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/foreigner/
■Only the department of Global and Transcultural Studies,it offers especially application methods.
For the details, please visit the following Web site.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/seido/gts/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 108-8636
Địa chỉ liên hệ 1-2-37 Shirokanedai Minato-ku Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Information
Điện thoại 03-5421-5151
Fax 03-5421-5399
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 41người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú Examination fee
System A for privately financed international students: 35,000 yen
System B for privately financed international students: 37,500 yen

For the admission fee, tuition, and other expenses, please refer to application guidelines.
Khoa Department of International Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (System A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 10 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 11 năm 2020
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to application guidelines and the university's website.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/foreigner/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (System B) (Pre-Arrival Admission)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Tháng 10 năm 2020 ~ Tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2019
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Details for the Entrance Examination for privately-financed international students can be found here.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/foreigner/#area02
Applicants are selected through a screening of submitted documents and a interview (Skype).
Interview will be conducted at the designated date in late October.
*For learning in the International Studies program, English ability in reading, writing, listening, and speaking is essential. It will require a great deal of effort for applicants who intend to begin studying English following their enrollment into the program.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (System B) (Pre-Arrival Admission)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 3 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Tháng 4 năm 2021 ~ Tháng 4 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 4 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 7 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2019
Ghi chú Details for the Entrance Examination for privately-financed international students can be found here.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/foreigner/#area02
Applicants are selected through a screening of submitted documents and a interview (Skype).
Interview will be conducted at the designated date in mid April.
*For learning in the International Studies program, English ability in reading, writing, listening, and speaking is essential. It will require a great deal of effort for applicants who intend to begin studying English following their enrollment into the program.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học