Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate) On-site interviews for the 2014 intake will be ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/04/21 update

Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/04/21

Tin tức

2014/04/21 Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate) Bản tin trường

On-site interviews for the 2014 intake will be held in five cities, namely, Fukuoka, Seoul, Beijing, Jakarta, Hanoi, and New Delhi from April 15 through May 6.

» Xem thông tin trường Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học