Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University is going to hold a booth at... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/04/10 update

Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University is go...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/04/10

Tin tức

2014/04/10 Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Bản tin trường

Hokkaido University is going to hold a booth at the Sakura Matsuri (Cherry Blossom Festival) on Saturday, April 12th in Washington DC. If you are in the area, please come and see us to learn more about the Modern Japanese Studies Program! Please check the website below for more detailed information about the Sakura Matsuri. Looking forward to meeting you all there!
http://www.sakuramatsuri.org/

» Xem thông tin trường Hokkaido University Modern Japanese Studies Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học