JASSO "Student Guide to Japan" update... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/11/21 update

JASSO "Student Guide to Japan" update... | Tin tức | Websit...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/11/21

Tin tức

2013/11/21 Thông tin có ích

JASSO "Student Guide to Japan" updated. Available in 14 languages.

"Student Guide to Japan" is an essential book for international students planning to study in Japan.

http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học