Eikei University of Hiroshima Department of Social System Design Eikei university of Hiroshima will start accept... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2021/01/06 update

Eikei University of Hiroshima Department of Social System Design Eikei univer...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2021/01/06

Tin tức

2021/01/06 Eikei University of Hiroshima Department of Social System Design Bản tin trường

Eikei university of Hiroshima will start accepting online Application for International Students (Autumn 2021 Entry, 2nd window) from Monday, January 18.
Topics of Short Essay for 2nd window, one of the application documents, is now available. Please get ready for application.
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/eikei-univ-en/admissions-documents.html

» Xem thông tin trường Eikei University of Hiroshima Department of Social System Design

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học