Department of Social System Design | Eikei University of Hiroshima | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of Social System Design | Eikei University of Hiroshima | JPSS, tr...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Department of Social System Design

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Eikei University of Hiroshima. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Department of Social System Design của Eikei University of Hiroshima cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Eikei University of Hiroshima thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hiroshima  / Công lập

叡啓大学 | Eikei University of Hiroshima

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Department of Social System...

Department of Social System Design

Download tài liệu giới thiệu ngành học Download hồ sơ đăng ký

Eikei University's new version of the English-language university brochure is now available online!
The latest version of the brochure includes messages from international students, features of Eikei University, an introduction of faculty members, etc.
Please click here.
https://www.eikei.ac.jp/english/about/public_relations/

◎Contact
Eikei University of Hiroshima Public relations Office
tel:+81(0) 82-225-6224
intladmissions@eikei.ac.jp

Eikei University of Hiroshima
https://www.eikei.ac.jp/english/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 730-0016
Địa chỉ liên hệ 1-5 Nobori-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 082-225-6224
Fax 082-225-6203
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 18người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 394,800 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2023)
Khoa Social System Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ International Student Selection (Spring Enrollment)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2022 ~ Ngày 14 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Group Discussion
Thi tiếng Anh English proficiency equivalent to CEFR B1 (examples: TOEIC L&R 550, TOEFL iBT 42, IELTS 4.0)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Selection Method
1st selection: Document screening (statement of reasons for application, activity report, essay, academic transcript)
Second round: Group discussion, Interview
Please be sure to check application guidelines.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ International Student Selection (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2022 ~ Ngày 14 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh English proficiency equivalent to CEFR B2 (examples: TOEFL iBT 72, IELTS 5.5)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Selection Method
1st selection: Document screening (statement of reasons for application, activity report, essay, academic transcript)
Second round: Group discussion, Interview
Please be sure to check application guidelines.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ International Student Selection (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2023
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh English proficiency equivalent to CEFR B2 (examples: TOEFL iBT 72, IELTS 5.5)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Selection Method
1st selection: Document screening (statement of reasons for application, activity report, essay, academic transcript)
Second round: Group discussion, Interview
Please be sure to check application guidelines.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 09 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học