Department of Social System Design (Contents such as names of the university, department, and course are subject to change) | Eikei University of Hiroshima | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of Social System Design (Contents such as names of the university...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Department of Social System Design (Contents such as names of the university, department, and course are subject to change)

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Eikei University of Hiroshima. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Department of Social System Design (Contents such as names of the university, department, and course are subject to change) của Eikei University of Hiroshima cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Eikei University of Hiroshima thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hiroshima  / Công lập

叡啓大学 | Eikei University of Hiroshima

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Department of Social System...

Department of Social System Design (Contents such as names of the university, department, and course are subject to change)

The application guide is now available on our website.
Please check them to learn more about opportunities at Eikei University of Hiroshima!
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/eikei-univ-en/application-guide.html

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 730-0031
Địa chỉ liên hệ 11F Hiroshima Midtown Bldg., 1-1-17 Kamiya-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan
Bộ phận liên hệ New University Establishment Preparatory Office
Điện thoại 082-544-2225
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 394,800 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú Information listed within may be subject to change.
Khoa Social System Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ International Student Selection (Spring Enrollment)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2020 ~ Ngày 14 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Group Discussion
Thi tiếng Anh See Remarks.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Students must be able to attend lectures and carry out course work in Japanese.

Selection Method
First round of screening: Document screening (result notification: Friday, December 4, 2020)
Second round: Interview and group discussion
You are scheduled to take an interview and a group discussion on one of the days. Please note that you cannot specify the date you wish to take the examination.

Successful applicants will be selected based on the results of the interview and group discussion, as well as the submitted documents (statement of reasons for applying, activity report, survey or transcript, and essay).

These conditions are currently tentative while the university awaits approval. They are subject to change without notice.
All conditions regarding application requirements, criteria and selection methods will be made public as soon as they have been approved. Please be sure to check before you start the application process.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ International Student Selection (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2020 ~ Ngày 14 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh See Remarks.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants must have English proficiency equivalent to CEFR B2 or higher. Applicants are required to submit the scores of English qualifications and examinations, or documents certifying that they have the English proficiency equivalent to the above at the time of application.

Selection Method
First round of screening: Document screening
Second round: Interview
You are scheduled to take an interview on one of the two days. Please note that you cannot specify the date you wish to take the interview.

Successful applicants will be selected based on the results of the interview and the documents submitted (statement of reasons for applying, activity report, investigation report or transcript, and essay).

These conditions are currently tentative while the university awaits approval. They are subject to change without notice.
All conditions regarding application requirements, criteria and selection methods will be made public as soon as they have been approved. Please be sure to check before you start the application process.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ International Student Selection (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2021 ~ Ngày 22 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2021
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh See Remarks.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants must have English proficiency equivalent to CEFR B2 or higher. Applicants are required to submit the scores of English qualifications and examinations, or documents certifying that they have the English proficiency equivalent to the above at the time of application.

Selection Method
First round of screening: Document screening
Second round: Interview
You are scheduled to take an interview on one of the two days. Please note that you cannot specify the date you wish to take the interview.

Successful applicants will be selected based on the results of the interview and the documents submitted (statement of reasons for applying, activity report, investigation report or transcript, and essay).

These conditions are currently tentative while the university awaits approval. They are subject to change without notice.
All conditions regarding application requirements, criteria and selection methods will be made public as soon as they have been approved. Please be sure to check before you start the application process.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 10 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học