[Korea]10.12 WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESS... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/10/06 update

[Korea]10.12 WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESS... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/10/06

Tin tức

2013/10/06 Sự kiện

[Korea]10.12 WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESSION

WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESSION in Seoul October 12 2013 (for September 2014 entry)

http://www.waseda-iao.jp/waseda/images/pdf/Korea_20131012.pdf

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học