International Christian University (ICU) Liberal Arts ICU (International Christian University)Webinar... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2020/11/16 update

International Christian University (ICU) Liberal Arts ICU (International Chri...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2020/11/16

Tin tức

2020/11/16 International Christian University (ICU) Liberal Arts Bản tin trường

ICU (International Christian University)Webinar will be held.

Nov. 21 (Sat) 7:40~8:40 p.m. (JST) Introduction to ICU & Talk session by current students (in English)
https://experience-japan-online.jp/booths/icu
Nov. 22 (Sun) 12:00~3:00 p.m. (JST) Introduction to ICU & Talk session by current students
(will be held in Japanese as JASSO online information session )
https://jassoevent.studyjapan.jp/module/booth/43729/27623

Everyone welcome !

» Xem thông tin trường International Christian University (ICU) Liberal Arts

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học