[Nagoya]10.8 Employment Guidance Session for In... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/10/01 update

[Nagoya]10.8 Employment Guidance Session for In... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/10/01

Tin tức

2013/10/01 Thông tin về tuyển dụng

[Nagoya]10.8 Employment Guidance Session for International Students

Employment guidance session for international students is held on every second Wednesday at Nagoya Employment Service Center for Foreigners.
Next session is on Oct 8.

http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ryugakusei/ryugakusei.html#gaidannsu

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học