Meiji Gakuin University Faculty of International Studies Information on 2014 Academic Year's Entran... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/30 update

Meiji Gakuin University Faculty of International Studies Information on 2014 ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/30

Tin tức

2013/08/30 Meiji Gakuin University Faculty of International Studies Bản tin trường

Information on 2014 Academic Year's Entrance examination

Meiji Gakuin University has uploaded information on the 2014 Entrance Examination for the Department of Global and Transcultural Studies.

Please click here for details.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/seido/gts.html

» Xem thông tin trường Meiji Gakuin University Faculty of International Studies

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học