International University of Health and Welfare giảng viên y tế 【第2回医学部 留学生特別選抜入試】 11/5(火)... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2019/10/23 update

International University of Health and Welfare giảng viên y tế 【第2回医学部...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2019/10/23

Tin tức

2019/10/23 International University of Health and Welfare giảng viên y tế Bản tin trường

On 5th November, starting to accept applications for "The Special Entrance Examination"

On Tuesday, 5th November 2019, we will start to accept the applications to "The Second Round of the Special Entrance Examination for International Students" and "The Second Round of the Special Entrance Examination for Returnee Students & Students of International School".

The application deadline is Monday, 18th November 2019


For more information click here.
https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/webap-international-en.html


◇Inquiries◇
International University of Health and Welfare Admissions Office
4-3 Kozunomori, Narita City, Chiba 286-8686
E-mail: admission@iuhw.ac.jp
Please feel free to contact us via e-mail if you have any inquires.

» Xem thông tin trường International University of Health and Welfare giảng viên y tế

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học