Meiji Gakuin University Faculty of International Studies The Global and Transcultural Studies Department... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/07/09 update

Meiji Gakuin University Faculty of International Studies The Global and Trans...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/07/09

Tin tức

2013/07/09 Meiji Gakuin University Faculty of International Studies Bản tin trường

The Global and Transcultural Studies Department welcomes all students who are interested in our four year all English program. Come and meet our faculty and students!
For access information:http://www.meijigakuin.ac.jp/access/index_en.html

For information on our department, please click here. http://fis.meijigakuin.ac.jp/gts/en/

» Xem thông tin trường Meiji Gakuin University Faculty of International Studies

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học