Hokkaido University Integrated Science Program 2019年度私費外国人留学生 Integrated Science Pro... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2018/11/13 update

Hokkaido University Integrated Science Program 2019年度私費外国人留学生 Integ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2018/11/13

Tin tức

2018/11/13 Hokkaido University Integrated Science Program Bản tin trường

Hokkaido University's English-taught undergraduate-graduate program, the Integrated Science Program (ISP), is now accepting applications for Fall 2019 enrollment.

■ISP online application acceptance period■
Nov.8(Thurs.), 2018 - Dec. 6 (Thurs.), 2018, 5:00 p.m. Japanese Standard Time

Please visit the ISP website for more details.
https://www.oia.hokudai.ac.jp/isp/

» Xem thông tin trường Hokkaido University Integrated Science Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học