Integrated Science Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Integrated Science Program | Hokkaido University | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Integrated Science Program

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkaido University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Humanities and Human ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành LawhoặcNgành Economics and BusinesshoặcNgành SciencehoặcNgành MedicinehoặcNgành Dental MedicinehoặcNgành Pharmaceutical Sciences and PharmacyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Veterinary MedicinehoặcNgành Fisheries ScienceshoặcNgành Modern Japanese Studies ProgramhoặcNgành Integrated Science Program, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Quốc lập

北海道大学 | Hokkaido University

Integrated Science Program

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 060-0817
Địa chỉ liên hệ Nishi 8 chome, Kita 17 jo, Kita-ku, Sapporo City, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Section
Điện thoại +81-(0)11-706-8045
Fax +81-(0)11-706-7488
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Tuition fees are 535,800 yen per year, made up of 267,900 yen for each semester. This is an estimated amount only and students who make revisions to their course at either the time of enrollment or during the year may incur amendments to their tuition fees at that time.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Integrated Science Program (Undergraduate Course))
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2020 ~ Ngày 4 tháng 3 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2020Hạ tuần tháng 3
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must have taken at least 79 points at TOEFL-iBT, 550 points at TOEFL-PBT, 6.0 at IELTS (Academic Module) or 730 points at TOEIC L&R. Score must be taken within 2 years from the last date of the web application period. For TOEFL-iBT, only Test Date Score is acceptable (My Best Score is not acceptable).

Deadline of accepting of application documents by mail at the university is December 19, 2019 (Thursday).
Deadline of web application is December 5, 2019 (Thursday)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học