Tokyo International Exchange Center: Applicatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/06/27 update

Tokyo International Exchange Center: Applicatio... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/06/27

Tin tức

2013/06/27 Thông tin có ích

Tokyo International Exchange Center: Application for Residence Halls

Tokyo International Exchange Center (TIEC) is accepted the application for Residence Halls now.

http://www.jasso.go.jp/tiec/bosyu_e.html


[Application for the halls]

Rooms for International students and Japanese students(Application) (sorry, Japanese only)
http://www.jasso.go.jp/tiec/ryugakusei_2.html

Rooms for Researchers (Application) (sorry, Japanese only)
http://www.jasso.go.jp/tiec/kennkyuusya.html

Rooms for Japanese resident assistants (Application) (sorry, Japanese only)
http://www.jasso.go.jp/tiec/nihonjinrazuiji.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học