International Christian University (ICU) Liberal Arts ★国際基督教大学(ICU)  2018年4/9月入学書類選考... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2017/06/14 update

International Christian University (ICU) Liberal Arts ★国際基督教大学(ICU) ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2017/06/14

Tin tức

2017/06/14 International Christian University (ICU) Liberal Arts Bản tin trường

International Christian University (ICU)
- Information brochure 'Universal Admissions: April/September Admissions by Documentary Screening 2018' is now available on our website. http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/apply/booklet.html
- Open Campus will be on July 15, August 5, 12, 2017 & March 17, 2018. All on Saturday. 10:00-16:00.
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/events/index.html

» Xem thông tin trường International Christian University (ICU) Liberal Arts

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học