International University of Japan [International University of Japan (IUJ)]Info. ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/21 update

International University of Japan [International University of Japan (IUJ)]I...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/21

Tin tức

2016/12/21 International University of Japan Bản tin trường

[International University of Japan (IUJ)]Info. Sessions in Tokyo and in Dehli, India
Info. Session in Tokyo will be held on Saturday, January 14.
http://www.iuj.ac.jp/20161221-2/
Info. Session in Dehli, India will be held on Saturday, january 14.
http://www.iuj.ac.jp/20161221/

Please feel free to contact us when you have any questions.
contact@iuj.ac.jp

» Xem thông tin trường International University of Japan

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học