GLOBAL ROOKIES Conference for International St... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/08 update

GLOBAL ROOKIES Conference for International St... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/08

Tin tức

2016/12/08 Thông tin về tuyển dụng

GLOBAL ROOKIES
Conference for International Students to get to know the Japanese Companies
Dec 10 (Sat), 2016 @Hankyu Grand Building

https://goo.gl/SwFvIN

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học