GLOBAL ROOKIES Conference for International St... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/12/08 update

GLOBAL ROOKIES Conference for International St... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/12/08

ข่าวสาร

2016/12/08 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

GLOBAL ROOKIES
Conference for International Students to get to know the Japanese Companies
Dec 10 (Sat), 2016 @Hankyu Grand Building

https://goo.gl/SwFvIN

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา