Digital Hollywood University Digital Communications [Digital Hollywood University]Application peri... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/02 update

Digital Hollywood University Digital Communications [Digital Hollywood Univer...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/02

Tin tức

2016/12/02 Digital Hollywood University Digital Communications Bản tin trường

[Digital Hollywood University]
Application period of Undergraduate Program is between 1 August 2016 - 7 March 2017.
For more information regarding application procedures, please contact us at daigaku@dhw.ac.jp

» Xem thông tin trường Digital Hollywood University Digital Communications

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học