Giao tiếp số | Digital Hollywood University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Giao tiếp số | Digital Hollywood University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Giao tiếp số

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Digital Hollywood University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Giao tiếp số , thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

  • Giao tiếp số

Giao tiếp số

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 101-0062
Địa chỉ liên hệ Ochanomizu Sola City Academia 4F, 4-6 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ University Admissions Office
Điện thoại 03-3526-5785
Fax 03-3255-3386
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác
Số lượng tuyển sinh 245người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 1,157người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 389người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 405người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 405người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 980,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 360,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The following programs are available for privately financed international students.

Special student system
Up to 20 outstanding international students will be selected as special scholarship students from among those who pass the Comprehensive Selection (Special Scholarship Selection). Special scholarship students will be exempted from 25% to 100% of their tuition depending on their academic performance.

Special Tuition Reduction System for ASEAN Students
Up to five privately-financed international students from ASEAN will be exempted from paying 50% of the University's tuition, depending on their academic performance.

Scholarship for Privately Financed International Students of Digital Hollywood University
Up to 50,000 yen (per month) is available for privately financed international students studying at the university. There will be a screening process after application, and only a few students will be selected.
Khoa Digital Contents
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (selection in Japan) 1st term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have a minimum score of JLPT (N2) or EJU (220), or equivalent Japanese language proficiency. You do not need to submit JLPT or EJU scores. If you have reached that level, you can apply without a Japanese language proficiency transcript.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (selection in Japan) 2nd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have a minimum score of JLPT (N2) or EJU (220), or equivalent Japanese language proficiency. You do not need to submit JLPT or EJU scores. If you have reached that level, you can apply without a Japanese language proficiency transcript.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (selection in Japan) 3rd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have a minimum score of JLPT (N2) or EJU (220), or equivalent Japanese language proficiency. You do not need to submit JLPT or EJU scores. If you have reached that level, you can apply without a Japanese language proficiency transcript.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học