Giao tiếp số | Digital Hollywood University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Giao tiếp số | Digital Hollywood University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Giao tiếp số

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Digital Hollywood University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Giao tiếp số , thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

  • Giao tiếp số

Giao tiếp số

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 101-0062
Địa chỉ liên hệ Ochanomizu Sola City Academia 4F, 4-6 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ University Admissions Office
Điện thoại 03-3526-5785
Fax 03-3255-3386
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác
Số lượng tuyển sinh 245người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 1,254người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 391người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 436người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 436người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 980,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 360,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The following system has been established for privately financed international students.
① Scholarship system
Comprehensive selection <Special scholarship student selection> Out of the successful applicants, a maximum of 20 international students, particularly excellent international students, are selected as special scholarship students. For scholarship students, 25% to 100% of the tuition fee of our university is exempted according to the grades.

② Special tuition fee exemption system for ASEAN international students
50% of the tuition fee of our university will be exempted for privately funded international students from ASEAN (up to 5 students) according to their grades.
Khoa Digital Contents
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (selection in Japan) 2nd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 10 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 12 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 12 tháng 1 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The JLPT and EJU are not required to be submitted, but those who have the following documents to evaluate and prove their grades, academic ability, and language ability should submit them. (Example: Japanese Language Proficiency Test Report, Examination for Japanese University Admission for International Students, External English Certificate)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (selection in Japan) 3rd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 1 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 5 tháng 2 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The JLPT and EJU are not required to be submitted, but those who have the following documents to evaluate and prove their grades, academic ability, and language ability should submit them. (Example: Japanese Language Proficiency Test Report, Examination for Japanese University Admission for International Students, External English Certificate)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (selection in Japan) 4th term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 2 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 26 tháng 2 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The JLPT and EJU are not required to be submitted, but those who have the following documents to evaluate and prove their grades, academic ability, and language ability should submit them. (Example: Japanese Language Proficiency Test Report, Examination for Japanese University Admission for International Students, External English Certificate)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 09 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học