Toyohashi University of Technology 【Toyohashi University of Technology】Videos o... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/07 update

Toyohashi University of Technology 【Toyohashi University of Technology】Vid...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/07

Tin tức

2016/10/07 Toyohashi University of Technology Bản tin trường

【Toyohashi University of Technology】
Videos of Global Summer School 2016 are released.

The Leading Program Students(Yusaku Nishiwaki et al.) have released videos of Global Summer School 2016 to the students who will enter our leading program in next year.
Click on this link to watch the video with audio: http://brain.tut.ac.jp/en/news-archive/gss2016-videos/

» Xem thông tin trường Toyohashi University of Technology

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học