International University of Japan 【International University of Japan】Info. Sess... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/05 update

International University of Japan 【International University of Japan】Info....

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/05

Tin tức

2016/10/05 International University of Japan Bản tin trường

【International University of Japan】Info. Session/Open Campus/Study-In-Japan Fair information in October
[Info. Session in Tokyo]
Date: Saturday, October 22
Place: Tokyo
Information: in Japanese http://www.iuj.ac.jp/jp/2016/10/20161006/ in English http://www.iuj.ac.jp/20161006/

[Open Campus]
Date: Saturday, October 29
Place: IUJ Campus in Niigata
Information: in Japanese http://www.iuj.ac.jp/jp/2016/09/20160929/
In English:http://www.iuj.ac.jp/20160929/


[Study-In-Japan Fair in Cambodia]
Date: Sunday, October 23
Place: Phnom Penh
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161011/


[Study-In-Japan Fair in Laos]
Date: Wednesday, October 26
Place: Vientiane
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161012-2/


[Study-In-Japan Fair in Kenya]
Date: Wednesday, October 26
Place: Nairobi
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161020/


[Study-In-Japan Fair in Indonesia]
Date: Sunday, October 30
Place: Jakarta
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161017/» Xem thông tin trường International University of Japan

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học