Chukyo University Management 【Chukyo University】 Toyota Open Campus Event ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/09/12 update

Chukyo University Management 【Chukyo University】 Toyota Open Campus Event ....

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/09/12

Tin tức

2016/09/12 Chukyo University Management Bản tin trường

【Chukyo University】 Toyota Open Campus Event on September 18th

[Open Campus Event at Toyota]
Date : September 18th(Sun)
Time : 10:00-16:00
Place: Chukyo University, Toyota Campus
Targeted Faculties and Departments: 6 departments located in Toyota Campus

For further detailed information on Open Campus Event (in Japanese), please click here.
URL:http://nc.chukyo-u.ac.jp/open/op_toyota.html?id=jpss160912

» Xem thông tin trường Chukyo University Management

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học