The Osaka Chamber of Commerce and Industry host... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/08/30 update

The Osaka Chamber of Commerce and Industry host... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/08/30

Tin tức

2016/08/30 Thông tin về tuyển dụng

The Osaka Chamber of Commerce and Industry hosts
Themed Internship Program for International Students
1-2weeks b/w Aug-Sep, 2016

http://goo.gl/HD8xFj

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học