Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate) 【Kyushu Univ.】Accepting Applications for Inte... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/08/04 update

Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate) 【Kyushu Uni...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/08/04

Tin tức

2016/08/04 Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate) Bản tin trường

【Kyushu Univ.】Accepting Applications for International Undergraduate Programs
We are now accepting applications for IUPE (International Undergraduate Programs in English), admission in fall 2017.
【Application Period】
From January 6th to January 27th
For more details, please check each application procedure below.
https://goo.gl/5fklnK
【九州大学】学士課程国際コース出願受付開始!

農学部・工学部の国際コース(2017年10月入学)が出願受付を開始しました。
【出願期間】
2017年1月6日から1月27日まで
詳細はhttps://goo.gl/5fklnKをご覧ください。

» Xem thông tin trường Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học