Toyohashi University of Technology Engineering 【Toyohashi University of Technology】Toyohash... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/07/19 update

Toyohashi University of Technology Engineering 【Toyohashi University of Tech...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/07/19

Tin tức

2016/07/19 Toyohashi University of Technology Engineering Bản tin trường

【Toyohashi University of Technology】
Toyohashi Tech - High School Students Invitation Program 2016 was held from June 26th to July 3rd. 25 students and 9 teachers, representing 9 high schools from Indonesia, Malaysia, Mongolia, Thailand, and Vietnam were invited to join a program at Toyohashi University of Technology (TUT, Toyohashi Tech).
http://www.tut.ac.jp/english/news/9441.html

» Xem thông tin trường Toyohashi University of Technology Engineering

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học