Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/05/19 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/05/19

Tin tức

2016/05/19 Thông tin về tuyển dụng

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Tentative schedule of job interview sessions
for international students graduating in March 2017:
Jul 27 (Wed), 2016
Oct 12 (Wed) - 14 (Fri), 2016
Jan 25 (Wed) - 27 (Fri)

http://goo.gl/9hY9Yi

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học