มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะผู้ประกอบการหรือคณะWell-beingหรือคณะคณะ Global StudiesหรือคณะEngineeringหรือคณะData ScienceหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

“เปิดรับความเป็นสากล กางปีกสู่โลกกว้าง” Global University มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์และประเพณีที่มีรากฐานมาจากจิตวิญญาณของชาวพุทธ และจะก้าวสู่การครบรอบ 100 ปีในปี 2024 ในเดือนเมษายน ปี 2019 มหาวิทยาลัยได้เปิดคณะ Data Science และในเดือนเมษายน ปี 2021 เปิดคณะ Entrepreneurship และหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยด้าน Data Science นอกจากนี้ในเดือนเมษายน 2023 ได้เปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Sustainability Studies และในเดือนเมษายน 2024 มีกำหนดการจะเปิดคณะ Well-being ปัจจุบันมีคณะทางสายวิทย์ สายศิลป์ สายการแพทย์ โดยรวมหลักสูตรปริญญาตรี 13 คณะ 21 สาขา และปริญญาโท 13 สาขา 16 วิชาเอก มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนคุณให้ทำความฝันของคุณให้เป็นจริง

■แนวคิดของมหาวิทยาลัย มูซาชิโนะ
สร้างความสงบสุขให้แก่สังคม
(Creating Peace & Happiness for the World)

[ มหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ]
Faculty of Global Studies, Department of Global Business

▼วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/weboc/


มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะไม่ตอบคำถามผ่าน JPSS
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อศูนย์รับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

ศูนย์รับสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ
โทร : 03-5530-7300 (เวลาทำการ : วันธรรมดา 8:45 - 17:00 วันเสาร์ 8:45 - 15:00)
e-mail : nyushi@musashino-u.ac.jp

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 4คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 793,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Entrepreneurship
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 1,020,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Department of Well-being
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 90คน (ประจำปี 2024) 78คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 793,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • สาขา Japanese Communication
  • สาขา Global Business
  • สาขา Global Communication
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 17คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 1,051,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Sustainability Studies
  • Mathematical Engineering
  • Architectural Design
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 9คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 999,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Data Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 13คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 793,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Japanese Literture and Culture
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 19คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 793,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 33คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 793,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Business Administration
  • Accounting and Governance
 • Law
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 14คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 845,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Law
  • Political Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 42คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 845,000 (ประจำปี 2024) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Human Sciences
  • Social Welfare

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

มีเป้าหมายอย่างไรในการเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในตอนนี้

 • มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ
  ELLE MARIE