มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะData ScienceหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Global University มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ มุ่งส่งเสริมพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1924 โดยนายจุนจิโร่ ทาคาคุสุ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาชื่อดัง กล่าวกันว่ามหาลัยมูซาชิโนะที่มีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานแห่งนี้นั้น เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
คณะ Global Studies ที่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2016 และในเดือนเมษายนปี 2019 ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดคณะ Data Science ส่วนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดแผนกการวิจัยวิศวกรรมขึ้นใหม่อีกด้วย
มหาวิทยาลัย มูซาชิโนะ มุ่งพัฒนาต่อไปสู่อนาคตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่รวมการศึกษาทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และการแพทย์ไว้ถึง 11คณะ 19สาขา ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 11 แผนกการวิจัย 13สาขา

■แนวคิดของมหาวิทยาลัย มูซาชิโนะ
สร้างความสงบสุขให้แก่สังคมด,ฏ (Creating Peace & Happiness for the World)
เพื่อสร้างความสงบสุขและความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลกแห่งนี้ มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะได้ปฏิรูปการวิจัยการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และเพื่อให้สามารถก้าวสู่มาตรฐานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้พลักดันให้ทั้งนักเรียน บุลคากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถและความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อสร้างปรากฏการณ์ในการเรียนรู้แบบใหม่

[ มหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ]
Faculty of Global Studies, Department of Global Business

▼วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
https://www.youtube.com/user/MusashinoUniversity/videos?shelf_id=9&sort=p&view=0

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 90คน (ประจำปี 2019) 73คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 770,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • สาขา Japanese Communication
  • สาขา Global Business
  • สาขา Global Communication
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) 20คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 770,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Business Administration
  • Accounting and Governance
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 970,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Data Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) 14คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 770,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) 6คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 770,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Japanese Literture and Culture
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) 22คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 770,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Human Sciences
  • Social Welfare
 • Law
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) 8คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 770,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Law
  • Political Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019) 8คน (ประจำปี 2018) เยน 35,000 (ประจำปี 2019) เยน 990,000 (ประจำปี 2019) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Environmental System
  • Mathematical Engineering
  • Architectural Design

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Give me brief words to express attractiveness of studying in Japan!