มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะผู้ประกอบการหรือคณะคณะ Global StudiesหรือคณะEngineeringหรือคณะData ScienceหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Global University มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ มุ่งส่งเสริมพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์และประเพณีที่มีรากฐานมาจากจิตวิญญาณของชาวพุทธ ก่อตั้งขึ้นในปี 1924 โดยดร.Junjiro Takakusu นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ในเดือนเมษายน ปี 2016 มหาวิทยาลัยได้เปิด [คณะ Global Studies] เมษายน ปี 2019 ได้เปิด [คณะ Data Science] และเมษายน ปี 2021 เปิด [คณะ Entrepreneuship] และหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยด้าน Data Science มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคณะทางสายวิทย์ สายศิลป์ สายการแพทย์ เป็น ปริญญาตรี 12 คณะ 20 สาขา และปริญญาโท 13 สาขา 16 วิชาเอก

■แนวคิดของมหาวิทยาลัย มูซาชิโนะ
สร้างความสงบสุขให้แก่สังคมด,ฏ (Creating Peace & Happiness for the World)
เพื่อสร้างความสงบสุขและความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลกแห่งนี้ มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะได้ปฏิรูปการวิจัยการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และเพื่อให้สามารถก้าวสู่มาตรฐานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้พลักดันให้ทั้งนักเรียน บุลคากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถและความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อสร้างปรากฏการณ์ในการเรียนรู้แบบใหม่

[ มหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ]
Faculty of Global Studies, Department of Global Business

▼วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
https://www.youtube.com/user/MusashinoUniversity/videos?shelf_id=9&sort=p&view=0

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 2คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 770,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Entrepreneurship
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 90คน (ประจำปี 2022) 107คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 770,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • สาขา Japanese Communication
  • สาขา Global Business
  • สาขา Global Communication
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 17คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 1,100,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Environmental System
  • Mathematical Engineering
  • Architectural Design
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 10คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 970,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Data Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 15คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 770,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Japanese Literture and Culture
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 19คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 770,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 42คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 770,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Business Administration
  • Accounting and Governance
 • Law
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 20คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 820,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Law
  • Political Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 30คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 820,000 (ประจำปี 2021) 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Human Sciences
  • Social Welfare

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

เรียนภาษาญี่ปุ่นมาด้วยวิธีไหน?