คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะผู้ประกอบการหรือคณะคณะ Global StudiesหรือคณะEngineeringหรือคณะData ScienceหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 135-8181
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5530-7300
ลักษณะเด่นของคณะวิชา มีคณะและสาขาวิชาที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 90คน (ประจำปี 2022)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 274คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 107คน (ประจำปี 2021)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 770,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 266,600 (ประจำปี 2021)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ จำนวนเงินข้างต้นเป็นข้อมูลของปี 2021

ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเรียน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก
“คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

สาขาวิชา Global Communication นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมการศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (ประมาณ 2,400,000 เยน) ในระหว่างที่ไปศึกษาต่างประเทศ ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย (ปี 2 เทอมแรก) จะลดครึ่งราคา และไม่ต้องชำระค่า Education enhancement

ผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก (ในญี่ปุ่น) ที่ถือวีซ่านักเรียน หรือนักศึกษาที่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่านักเรียนได้ จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าของนักเรียนต่างชาติ (180,000 เยน) เต็มจำนวน (ประจำปี 2021)

จำนวนที่รับสมัคร
สาขาวิชา Global Business 20 คน
สาขาวิชา Japanese Communication 40 คน
สาขาวิชา Global Communication 30 คน

ทุนการศึกษา Global Leader (สำหรับผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ)
*เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา Global Business เท่านั้น*
ช่วยเหลือทางการเงินและลดหย่อนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจจะมีบทบาทในสังคมโลกจำนวน 30 - 100%

วิทยาเขตชูกาคุ วิทยาเขตอาริอาเกะ
สาขาวิชา สาขา Japanese Communication, สาขา Global Business, สาขา Global Communication
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร สิงหาคม
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 1, 2021
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 12, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 7, 2021
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 12, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 19, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, การสัมภาษณ์ออนไลน์,การสอบปากเปล่าทางออนไลน์ *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2019 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ สาขาวิชา Global Business ต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย*กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
หมายเหตุ ผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

▼มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 10, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 19, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 24, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 12, 2022
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, การสัมภาษณ์ออนไลน์,การสอบปากเปล่าทางออนไลน์ *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และ สาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบ เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2019 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ สาขาวิชา Global Business ต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย*กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
หมายเหตุ ผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

▼มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 11, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2022
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 9, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 18, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, การสัมภาษณ์ออนไลน์,การสอบปากเปล่าทางออนไลน์ *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2020 เดือน11
หมายเหตุ ผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

▼มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 16, 2021

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

มีเป้าหมายอย่างไรในการเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในตอนนี้