คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะผู้ประกอบการหรือคณะคณะ Global StudiesหรือคณะEngineeringหรือคณะData ScienceหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 135-8181
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5530-7300
ลักษณะเด่นของคณะวิชา มีคณะและสาขาวิชาที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 90คน (ประจำปี 2022)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 274คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 107คน (ประจำปี 2021)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2022)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 770,000 (ประจำปี 2022)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 266,600 (ประจำปี 2022)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไปตามสาขา กรุณาตรวจสอบจาก “คู่มือการสอบเข้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” ปีการศึกษา 2022

ผู้ที่ถือสถานภาพการพำนักประเภท “นักเรียน” อยู่ หรือจะเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็นประเภท “นักเรียน” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2022 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน (180,000 เยน) หากสถานภาพการพำนักในปัจจุบัน ไม่ใช่ประเภท “นักเรียน” และไม่ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักภายใน 30 เมษายน 2022 จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

สำหรับสาขา Global Communication นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วย (ประมาณ 2,400,000 เยน) ในขณะที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ (ภาคการศึกษาแรกของปีที่ 2) จะได้รับการลดหย่อนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนปกติ และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมส่งเสริมการศึกษาเต็มจำนวน

จำนวนที่รับสมัคร
สาขา Global Business 20 คน
สาขา Japanese Communication 40 คน
สาขา Global Communication 30 คน

ทุนการศึกษา Global Leader (สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ)
คัดเลือกจากผู้ที่เรียนสาขา Global Business เท่านั้น
สนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยลดหย่อนค่าเล่าเรียน 30% – 100% ให้กับนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าทำงานมีบทบาทในระดับสังคมโลก

[วิทยาเขตอาริอาเกะ]
สาขาวิชา สาขา Japanese Communication, สาขา Global Business, สาขา Global Communication
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร สิงหาคม
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 1, 2021
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 12, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 7, 2021
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 12, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 19, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, การสัมภาษณ์ออนไลน์,การสอบปากเปล่าทางออนไลน์ *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2019 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ สาขาวิชา Global Business ต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย*กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
หมายเหตุ ผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

▼มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 10, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 19, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 24, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 12, 2022
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, การสัมภาษณ์ออนไลน์,การสอบปากเปล่าทางออนไลน์ *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และ สาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบ เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2019 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ สาขาวิชา Global Business ต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย*กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
หมายเหตุ ผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

▼มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 11, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2022
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 9, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 18, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, การสัมภาษณ์ออนไลน์,การสอบปากเปล่าทางออนไลน์ *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2020 เดือน11
หมายเหตุ ผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ” ประจำปี 2022

▼มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 24, 2022

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

เรียนภาษาญี่ปุ่นมาด้วยวิธีไหน?