คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะData ScienceหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 135-8181
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5530-7300
หมายเลขแฟกซ์ 03-5530-3811
ลักษณะเด่นของคณะวิชา มีคณะและสาขาวิชาที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 90คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 293คน (ประจำปี 2020)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 112คน (ประจำปี 2020)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 770,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 266,600 (ประจำปี 2021)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเรียน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติประจำปี 2021

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน, ผู้ที่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่านักเรียนหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตรงตามคุณสมบัติรายบุคคลของมหาวิทยาลัย จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าของนักเรียนต่างชาติ (180,000 เยน)

สาขาวิชา Global Communication นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อ (ประมาณ 2,400,000 เยน) ในระหว่างที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย (ปี 2 เทอมแรก) จะลดครึ่งราคา และไม่ต้องชำระค่า Education enhancement

จำนวนที่รับ
สาขาวิชา Japanese Communication 40 คน
สาขาวิชา Global Business 20 คน
สาขาวิชา Global Communication 30 คน

วิทยาเขตที่เข้าศึกษา (ผู้ที่เข้าเรียนภาคเรียนเมษายน 2021)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 วิทยาเขตอาริอาเกะ

ทุนการศึกษา Global Leader (สำหรับผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ)
*เฉพาะนักเรียนสาขาวิชา Global Buisness เท่านั้น
ช่วยเหลือทางการเงินและลดหย่อนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจจะมีบทบาทในสังคมโลก จำนวน 30 - 100%

(สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมลโดยใช้ภาษาอังกฤษ)
อีเมล์ของศูนย์สอบเข้า hello_mu@musashino-u.ac.jp
สาขาวิชา สาขา Japanese Communication, สาขา Global Business, สาขา Global Communication
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคม
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2021 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 1, 2020
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 9, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 1, 2020
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 6, 2020
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 14, 2020
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, การสอบปากเปล่า, ภาษาอังกฤษ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา) *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติประจำปี 2021
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2018 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ บางสาขาวิชาต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2021 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 11, 2020
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 24, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 20, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 25, 2020
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 13, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, การสอบปากเปล่า, ภาษาอังกฤษ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา) *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติประจำปี 2021
การสอบภาษาอังกฤษ บางสาขาวิชาต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2021 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2021
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2021
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 10, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 20, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, การสอบปากเปล่า, ภาษาอังกฤษ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา) *กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก คู่มือแนะนำการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติประจำปี 2021
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2019 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ บางสาขาวิชาต้องยื่นผลสอบ เช่น TOEFL iBT, TOEIC (L&R) และ IELTS (Academic) ด้วย
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/international_students/

วันที่อัพเดตล่าสุด: ตุลาคม 19, 2020

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

ช่วยพูดถึงเสน่ห์ของการเรียนต่อที่ญี่ปุ่นหน่อยค่ะ!