คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะผู้ประกอบการหรือคณะWell-beingหรือคณะคณะ Global StudiesหรือคณะEngineeringหรือคณะData ScienceหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 135-8181
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5530-7300
ลักษณะเด่นของคณะวิชา มีคณะและสาขาวิชาที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 90คน (ประจำปี 2024)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 133คน (ประจำปี 2023)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 78คน (ประจำปี 2023)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2024)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 793,000 (ประจำปี 2024)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 274,600 (ประจำปี 2024)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าเล่าเรียนของสาขา Japanese Communication
สำหรับค่าเล่าเรียนของสาขา Global Communication และสาขา Global Business กรุณาตรวจสอบบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หากสถานภาพพำนักปัจจุบันของคุณคือ "นักศึกษา" หรือกำลังสมัครขอเปลี่ยนสถานภาพพำนักเป็น "นักศึกษา" ภายในวันที่ 30 เมษายน 2024 จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า
หากสถานภาพการพำนักปัจจุบันของคุณไม่ใช่ "นักศึกษา" และได้สมัครขอเปลี่ยนสถานะการพำนักภายในวันที่ 30 เมษายน 2024 แต่ถูกปฏิเสธในภายหลัง จะไม่มีการยกเว้นค่าแรกเข้า

สำหรับสาขา Global Communication นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายจริงโดยเฉลี่ยในการเรียนต่อต่างประเทศปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 20,000 ดอลล่าร์ (ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพ ฯลฯ) และประมาณ 700,000 เยน (ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ ฯลฯ) ทุนการศึกษา 400,000 เยนจะถูกหัหออกจากค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ (ภาคการศึกษาแรกของปีที่สอง) สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนในต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (สาขา Global Communication “เรียนต่อต่างประเทศ Q&A สำหรับนักเรียนทุกคน”)
https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/global_studies/global_communication/abroad/faq.html

กำลังรับสมัคร
สาขา Global Business 20 คน
สาขา Japanese Communication 40 คน
สาขา Global Communication 30 คน

ทุนการศึกษา Global Leader Scholarship (สำหรับชาวต่างชาติ)
เฉพาะนักศึกษาสาขา Global Business เท่านั้น
เราให้การช่วยเหลือทางการเงินโดยมอบส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% ถึง 100% สำหรับนักเรียนที่ต้องการมีบทบาทอย่างแข็งขันในสังคมโลก

วิทยาเขตการศึกษา วิทยาเขต Ariake
สาขาวิชา สาขา Japanese Communication, สาขา Global Business, สาขา Global Communication
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคม
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2024 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 1, 2023
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 11, 2023 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 5, 2023
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 10, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 24, 2023
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์/สอบปากเปล่า ผู้สมัครสำหรับเทอม I ที่อยู่ในต่างประเทศ จะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2022 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ สาขา Global Business กำหนดให้ยื่นคะแนน TOEFL iBT, TOEIC (L&R) หรือ IELTS (Academic) โปรดตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024
หมายเหตุ ข้อกำหนดสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขา
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024

การสอบเข้าของนักเรียนต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/international_students.html
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2024 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 1, 2023
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 9, 2023 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 10, 2023
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 15, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 28, 2023
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์/สอบปากเปล่า ผู้ที่สมัครสำหรับเทอม II ที่อยู่ในต่างประเทศ จะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2022 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ สาขา Global Business กำหนดให้ยื่นคะแนน TOEFL iBT, TOEIC (L&R) หรือ IELTS (Academic) โปรดตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024
หมายเหตุ ข้อกำหนดสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขา
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024

การสอบเข้าของนักเรียนต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/international_students.html
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2024 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2024
วันปิดรับสมัคร มกราคม 10, 2024 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2024
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 10, 2024
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 26, 2024
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์/สอบปากเปล่า รายละเอียด กรุณาอ่าน "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2022 เดือน11
หมายเหตุ ข้อกำหนดสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขา
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน "แนวทางการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ" ประจำปี 2024

การสอบเข้าของนักเรียนต่างชาติ
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/international_students.html

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 24, 2024

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

ค่าใช้จ่ายงวดแรกในการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่

  • มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ
    ELLE MARIE