Ishikawa Prefectural Scholarship for Privately Financed Foreign Students (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Ishikawa Prefectural Scholarship for Privately Financed Foreign Students (Trư...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Ishikawa Prefectural Scholarship for Privately Financed Foreign Students

Ishikawa Prefectural Scholarship for Privately Financed Foreign Students

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Ishikawa Prefecture
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Ishikawa Prefecture
Địa chỉ của trường học Ishikawa
Chỉ định về khu vực trường học Ishikawa Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can receive other scholarships up to 20,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ ①Students who have been enrolled in a university in Ishikawa for less than one year
②Students who are expected to graduate from a university in Ishikawa in the next fiscal year and intend to work in Ishikawa
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month (Type 1), 20,000 yen to 30,000 yen for a month (Type 2)
Thời gian được cấp (năm) 1 year (Type 1), 1 year and 9 moths (Type 2)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 120 ((1)100, (2) 20)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 140/140
Thời gian tuyển mộ June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học