JEES Jinnai International Understanding Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Jinnai International Understanding Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Sch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Jinnai International Understanding Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

JEES Jinnai International Understanding Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year to 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 7
Thời gian tuyển mộ August to December
Thời hạn tuyển mộ Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học