JEES・MHI/MITSUBISHI POWER Mirai Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Thạc sỹ(1st year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES・MHI/MITSUBISHI POWER Mirai Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarsh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES・MHI/MITSUBISHI POWER Mirai Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

JEES・MHI/MITSUBISHI POWER Mirai Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Majors in Japan: Chemistry, Electrical and Electronic Engineering, Nuclear Power Engineering
Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 3
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 3
Thời gian tuyển mộ March to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học