JEES Scholarship (Priority Countries) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS)) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional Degree Program)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Scholarship (Priority Countries) (Japan Educational Exchanges and Servic...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Scholarship (Priority Countries) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

JEES Scholarship (Priority Countries) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional Degree Program)
Quốc tịch Students from countries which send small number of students to Japan
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15程度 (about 15)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 16/18
Thời gian tuyển mộ 3~5月
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học